Aktuella projekt i Kullavik

Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, planprogram

Aktuellt

Den 23 februari 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet.

Beskrivning 

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet samt för andra beslut som rör markanvändningen, till exempel vid lokaliseringsprövning genom förhandsbesked.

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna