Aktuella projekt i Kullavik

Malevik 1:6

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen 9 januari 2019 av Byggnadsnämnden och vann laga kraft 2 februari 2019. 

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ytterligare en bostadsfastighet inom planområdet.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna