Aktuella projekt i Kullavik

Nu kan du tycka till

Granskning 8-29 september 2020

Släps-Kullen 1:406, bostäder

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för bostäder inom fastighet Släps-Kullen 1:406 i kullavik. Granskning pågår mellan 8 och 29 september 2020. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 29 september 2020. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tre nya bostäder med tillhörande komplementbyggnad så som garage eller förråd.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna