Aktuella projekt i Kullavik

Spårhaga 1:9, planprogram för bostäder

Aktuellt

Kommunstyrelsen godkände den 24 mars 2020 planprogrammet för bostäder inom fastigheten Spårhaga 1:9 i Kullavik.

Beskrivning

Programmet föreslår att 12-15 bostäder kan byggas inom området, som radhus eller parhus. Bebyggelsen anpassas i höjd till byggnader i omgivningen. 

Bostäderna upplåts som bostadsrätter eller hyresrätter för att komplettera den dominerande boendeformen i Kullavik.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna