Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Gräskärr, del av Kolla 5:6

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är samråd, där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

Ett nytt verksamhetsområde planeras inom fastigheten. Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av verksamheter med fokus mot exempelvis kontor och icke störande verksamheter. Området ligger väster om den nya stadsdelen Kolla Parkstad och intill den södra entrén till Kungsbacka. Med detta läge är det av stor vikt att på ett medvetet sätt arbeta med gestaltningen med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig nivå som en entré kräver.   

Tidigare planer på att skräddarsy planen för att möjliggöra ett så kallat Teknikens hus där kommunen kan samla verkstads- och förrådslokaler är inte längre aktuellt.

Status och dokument

  • Laga kraft

Kontakta gärna

Kontakta gärna