Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker

Hedeleden

Hedeleden är en planerad förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station. Hedeledens sträckning utreds närmare i ett planprogram som just nu tas fram för områdena Voxlöv, Tölö ängar etapp 3 och Tölö Ängar syd.

Första delen av Hedeleden är byggd söderifrån från Hällingsjövägen och avslutas just nu i en cirkulation med infart till Tölö Ängar etapp 2. Vid Hede station utgör cirkulationsplatsen på östra sidan av stationen starten av Hedeleden norrifrån.

En detaljplan för Hedeleden kommer sedan att tas fram för att möjliggöra en utbyggnad. Planerad byggstart är tidigast 2020.

Nordöstra Kungsbacka stad

Hedeleden är en del av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad