Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker

Hedeleden

Hedeleden är en planerad förbindelse mellan Hällingsjövägen och Hede station. Hedeledens sträckning utreds närmare i en detaljplan som just nu tas fram för Hedeleden och Klippebergen.

Första delen av Hedeleden är byggd söderifrån från Hällingsjövägen och avslutas just nu i en cirkulation med infart till Tölö Ängar etapp 2. Vid Hede station utgör cirkulationsplatsen på östra sidan av stationen starten av Hedeleden norrifrån.

Tidplan

Som tidplanen ser ut nu förväntas detaljplanen att antas av kommunfullmäktige våren 2022. Planerad byggstart kommer tidigast kunna ske under 2023.

Nordöstra Kungsbacka stad

Hedeleden är en del av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Kontakta gärna

Projektledare Anders Wallergård
0300-83 89 26
anders.wallergard@kungsbacka.se

Kontakta gärna