Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Marie Olofsson

Kolla parkstad

Kungsbackas största byggprojekt

Kolla Parkstad är det största bostadsprojektet i Kungsbackas historia med totalt 1 100 bostäder. Stadsdelen får ett attraktivt läge med gångavstånd till centrum och pendelstationen, Kungsbackaskogen och utfart till E6. Utbudet av skolor, förskolor, idrottshall och trygghetsboende gör området tillgängligt för många olika grupper. Området byggs ut successivt i takt med efterfrågan på bostäder. Utbyggnaden beräknas pågå i cirka tio år, det vill säga preliminärt till år 2020.

Hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt

Flera bostadsformer kommer att finnas såsom radhus, kedjehus, friliggande hus och flerfamiljshus. Längs huvudgatan blir det möjligt att etablera affärer i gatuplanet. Enligt avtal med byggherrarna blir en tredjedel av bostäderna hyresrätter. De olika upplåtelseformerna fördelas inom området.

Område för företag

Det kommer att finnas mark för företagsetableringar i den västra delen av Kolla Parkstad, i anslutning till Onsalavägen. Det planeras bland annat för en mindre livsmedelsbutik.

Utbyggnad

Fram till våren 2017 pågår utbyggnad av gator, ledningar med mera i etapp B, den västra delen. Första inflyttningen i etapp B blir vid årsskiftet 2016/17.

Är du intresserad av bostad i Kolla Parkstad?

Om du är intresserad av bostadsrätt eller hus med äganderätt ska du kontakta byggherrarna. Länkar till dessa finns nedan. Lägenheter med hyresrätt förmedlas av kommunens bostadsförmedling.

Mer information och inspiration

Det finns en webbplats för Kolla Parkstad där du kan läsa mer om projektet. Där kan du bland annat se en 3D-film om hur området är planerat.

Läs mer om Kolla Parkstad (nytt fönster)

Kontakta gärna

Kontakta gärna byggherrarna