Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kungsgärdet

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra ett planprogram. Det innebär att kommunen utreder förutsättningarna för områdets utveckling.

Beskrivning

Kungsgärdet är ett stort område norr om Elof Lindälvsgymnasiet mellan Kungsbackaån och Varlavägen. Området har tidigare utretts grundligt och är lämpligt för bostäder förutsatt att man tar fram lösningar för att minska risken för översvämningar. Området ägs av fastighetsbolaget Aranäs som vill bygga verksamhetslokaler, lägenheter i flerbostadshus, radhus, äldreboende och parkering på marken.

Exploatör

Aranäs 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna