Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Rosengatan/ Varbergsvägen

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra en förstudie. Det innebär att kommunen tillsammans med bostadsbolaget Eksta och HSB Göteborg utreder förutsättningarna för områdets utveckling.

Beskrivning

Eksta och HSB Göteborg vill bygga bostäder i form av flerbostadshus inom området. Området ligger mellan Varbergsvägen och befintliga hus på Rosengatan. Projektet är i ett tidigt skede och utformning, antal bostäder, hushöjder och så vidare är sådant som ska utredas i förstudien.

Tidsplan

Just nu är det oklart när förstudien kan prioriteras.

Exploatör

  • Eksta
  • Kungsbacka kommun
  • HSB Göteborg

Status och dokument

Kontakta gärna