Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tingberget

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft 21 november 2017.

Beskrivning

Tingberget består av sju hus med 290 hyresrätter och ägs av Aranäs. Byggnaderna i fyra våningar byggdes på 1960-talet och är i behov av renovering och upprustning. I samband med den kommande renoveringen vill Aranäs bygga på tre av de befintliga husen med två våningar och bygga nya bostäder i områdets södra del. Om- och nybyggnaden kräver att den nuvarande planen ändras. 

Det här ska planläggas

Påbyggnad med två våningar på tre av de sju befintliga husen, samt tre nya hus med parkeringsdäck under i områdets södra del mot Kungsgatan.  

Exploatör

Aranäs är exploatör och ansvarar för renoveringen i området. Om du som hyresgäst har frågor kring renoveringen, hyresnivåer eller något annat som inte gäller planering för om- och nybyggnad ska du alltså kontakta Aranäs.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna