Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tölö ängar etapp 3

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö Ängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 och 2 är klara. Etapp 3 rör ett område öster om de tidigare etapperna, längs med Hällingsjövägen. JM Bygg äger området och uppskattar att det kan rymma cirka 300 bostäder i varierande former varav minst en tredjedel hyresrätter. Förutom bostäder ska området rymma förskola och en grundskola.

Exploatör

JM Bygg AB

Kontakta gärna