Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tölö ängar syd

Fastighet: Tölö 4:148

Aktuellt

Planarbete är påbörjat för bostäder, kommersiell och kommunal service inom Tölö ängar syd. Ett första steg är att ta fram utredningar gällande platsens förutsättningar. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet at tycka till om förslaget vid två tillfällen; under samråd och under granskning. Planarbetet beräknas pågå i cirka två år. Efter det kan området börja byggas ut.

Bakgrund

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 och 2 är klara och etapp 3 är under planering (se länk nedan). Tölö ängar syd ägs av Sverigehusen. Detaljplanen tas fram för hela Tölö 4:148 och uppskattas rymma bostäder, kommersiell och kommunal service. Tillfart till området ska ske från cirkulationer på Hällingsjövägen.

Läs mer om Tölö ängar etapp 3

Det här ska planläggas

  • Bostäder i flerfamiljshus, radhus, parhus och villor
  • Centrumlokaler
  • Förskola
  • Trygghetsboende

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö ängar syd är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Exploatör

Sverigehusen

Status och dokument

Kontakta gärna