Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 2:198 m fl, verksamhetsområde

Aktuellt

Arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för Varla 2:198 m.fl. har påbörjats. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

Detaljplanen är en fortsättning av planprogram för verksamhetsområdet och syftar till att möjliggöra för uppförande av verksamheter som inte är alltför besöksintensiva men som efterfrågar ett bra skyltläge. Planområdet ligger mellan E6:an och stadsdelen Varla i Kungsbacka och upptar en yta på cirka tre hektar.

Med hänsyn till platsens läge är det viktigt att höga krav ställs på gestaltning av tillkommande bebyggelse, för att på så sätt bli ett positivt inslag för både boende och förbipasserande på E6:an. Kungsbacka kommun är markägare för de fastigheter som planläggs.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna