Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Arena i Kungsbacka sportcenter

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för så väl invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större evenemang än vad vi kan erbjuda idag, samtidigt som den ska vara ekonomiskt hållbar för kommunen och invånarna.

Aktuellt

Vi har gjort en utredning av arenan som kommunfullmäktige beslutat om i april 2020. Kommunfullmäktige beslutade att arenan ska genomföras med ytor för kommersiell verksamhet och med kommunen som ägare av fastigheten i sin helhet. Nu går projektet in i en genomförandefas och vi ska göra ytterligare utredningar gällande innehåll, upphandlingsformer, projektplan och ekonomi.

Samtidigt arbetar vi med detaljplanen för en ny arena med målsättningen att ha ett samrådsförslag färdigt inför hösten 2021. Detaljplanen förväntas bli antagen hösten 2022. 

Bakgrund

Förvaltningen för Service har utrett det samlade behovet av idrottshallar i Kungsbacka stad där det konstaterades att det inom två till tre år behövs tre idrottshallar för att tillgodose behovet av lokaler för skolidrott, inomhussporter samt matcharena för handbollssport på elitnivå. Två idrottshallar, varav en hall med 1 000 publikplatser byggs i samband med utvecklingen av Internationella Engelska Skolan (IES). Detaljplanen för arenan ska därmed uppfylla behovet av ytterligare en idrottshall. 

Beskrivning

Arenans föreslås att placeras söder om badhuset, idrottsparken (som är under uppförande) och ishallen. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra en ny arena i Kungsbacka för att tillgodose önskemålet som finns i kommunen gällande att ha en anläggning som gör det möjligt att arrangera större idrotts- och kulturevenemang. Arenan föreslås få en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare, en utvändig läktare mot fotbollsplanerna om minst 800 åskådare samt möjlighet till viss kommersiell service.

Invånare tyckte till

Under hösten 2020 vände vi oss utåt och ställde frågan till invånare om vad man vill kunna uppleva i arenan. Enkäten spreds i våra sociala kanaler, hemsidan samt att vi stod  ute på plats i staden vid tre tillfällen och upplyst om att man kan vara med och tycka till.

Vi fick in över 260 synpunkter om vad man vill kunna göra och uppleva i arenan. Synpunkterna är en del av marknadsanalysen som ingår i det underlag som politikerna fattar beslut utifrån. 

Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel

I området för Kungsbacka sportcenter och stadsdel Aranäs händer det mycket just nu. Det blir bland annat nytt badhus, park, ny skola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus.

Läs mer om vad som är på gång i området Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna