Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Borgmästaregatan ombyggnation

Under hösten 2019 byggs Borgmästaregatan om för att skapa ett säkrare trafikstråk och ett mer attraktivt gaturum. Ombyggnationen sträcker sig från Kungsbackaån i öster till Varlavägen i väster (blåmarkerat område på kartan ovan).

Efter ombyggnationen kommer det att finnas en ny cykelbana, ny busshållplats, nyplanterade träd och nya parkeringsplatser längs med Borgmästaregatan.

Begränsad framkomlighet

Under byggnationen stängs gångbana och parkeringsplatser längs med norra delen av Borgmästaregatan av. Vid kortare tillfällen kan även norra körfältet på Borgmästaregatan stängas av. Detta innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet för de verksamheter som har entréer mot norra delen av Borgmästaregatan.

Tidplan

Arbetet påbörjas i augusti 2019 och avslutas under vintern 2019/20.

För mer information kontakta

Projektledare Annica Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se