Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Tölö ängar etapp 3, med bostäder, skola och idrottshall.

Fastighet: Del av Tölö 6:4 m fl

Aktuellt

Planarbete är påbörjat för bostäder, skola, förskola och idrottshall. Ett första steg är att ta fram utredningar gällande platsens förutsättningar. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen; under samråd och under granskning. Planarbetet beräknas pågå i cirka två år. Efter det kan området börja byggas ut.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 och 2 är klara. Denna del, som i planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad omnämns som Tölö ängar etapp 3, ägs av JM. Detaljplanen tas fram för en del av JMs område samt för kommunens mark och uppskattas rymma cirka 100 bostäder och förskola/grundskola samt idrottshall. Tillfart till området ska ske från cirkulationen på Hedeleden som också är tillfart till Tölö ängar etapp 2.

Det här ska planläggas

  • Cirka 100 bostäder
  • Skola/förskola och idrottshall

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö ängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Planprogrammet finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Exploatör

  • JM AB bygger bostäder
  • Kungsbacka kommun bygger skola, förskola och idrottshall

Kontakta gärna

Är du intresserad av att bo här? Då kan du kontakta JM AB för mer information.

Kerstin Westling
kerstin.westling@jm.se, 072-465 41 41

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna