Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Cirkulationsplats Varlavägen/Arendalsleden

Sommaren/hösten 2020 bygger vi om cirkulationsplatsen Varlavägen-Arendalsleden, vid avfart 61, E6 Kungsbacka Norra, för att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för trafikanterna. Utbyggnaden rör hela cirkulationsplatsen och en bit in på Arendalsleden, se blåmarkerat område på kartan ovan.

Välj gärna annan väg

Arbetet kommer att ske i flera etapper och trafiken kommer att ledas om på flera olika sätt under de olika etapperna. Detta kommer att innebära stora störningar för trafiken inom området. Om möjligt så välj därför annan väg.

Fordonstrafiken kommer att ledas om inne i cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen kommer att vara stängd för gång- och cykeltrafik. Dessa trafikanter kommer att ledas om på alternativa vägar utanför cirkulationsplatsen. Busshållplatser kommer att flyttas och ha nya provisoriska placeringar utmed Arendalsleden.

Delar av arbetet kommer att utföras nattetid och då kommer cirkulationsplatsen att vara helt eller delvis stängd. Information om nattarbete och stängning kommer att finnas på plats och på Kungsbacka kommuns hemsida.

Efter utbyggnaden kommer hela cirkulationsplatsen ha två körfält. 

Tidplan

Arbetet påbörjas 22 juni 2020 och beräknas vara klart senast till vintern 20/21.

För mer information kontakta

Projektledare Annica Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se