Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Fastigheter: Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7

Vi planerar för att de befintliga verksamheterna Hammargårds reningsverk och Statkraft värmeverk ska kunna utvecklas på fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7.

Aktuellt

Under våren 2021 kommer arbetet med detaljplan för fastigheterna Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 att påbörjas. Inom Kungsbacka 6:27 finns ett reningsverk och inom Hammargård 1:7 finns ett värmeverk.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten för befintliga verksamheter att utvecklas.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna