Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 2:398 och Varla 2:399, kontorsbyggnad mm

Här vill vi ta fram en detaljplanen för att möjliggöra för kontorsbyggnad, aktivitetscenter och skolverksamhet.

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för verksamhetsområde inom fastighet Varla 2:398 och Varla 2:399. Samrådet pågår mellan 18 juni och 29 juli 2020. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 29 juli 2020. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Bergsala AB som är fastighetsägare till Varla 2:398 har bedrivit sin verksamhet inom fastigheten i snart 40 år. För att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet inom fastigheten behöver de utöka sina kontorslokaler. Samtidigt vill de möjliggöra för ett aktivitetscenter med fokus på padel.

Kungsbacka kommun är fastighetsägare till Varla 2:399. Inom fastigheten bedriver Elof Lindälvs gymnasium yrkesutbildning för transportprogrammet. Eftersom gällande detaljplan inte tillåter någon typ av skolverksamhet har Elof Lindälvs gymnasium endast tillfälligt bygglov. Med anledning av att det tillfälliga bygglovet snart löper ut och inte kan förlängas behöver vi ta fram en ny detaljplan som låter skolverksamheten vara kvar på platsen.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna