Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Hede 3:122, verksamhet- och industriområde

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av Byggnadsnämnden 21 november 2019 och vann laga kraft 20 december 2019. 

Beskrivning

Region Halland planerar att öppna en psykiatrisk mottagning i befintliga verksamhetslokaler. Mottagningen kommer att vända sig till vuxna och ska vara öppen vardagar klockan 8 till 16:30. Då nuvarande detaljplan endast medger industriverksamhet behöver vi ta fram en ny detaljplan som möjliggör för Region Halland att inhysa sin verksamhet i befintliga kontorslokaler. Planområdet ligger i Kungsbacka stad och omfattar drygt 5 000 kvm.

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna