Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Klockaregatan cykelbana

Kungsbacka kommun Teknik bygger en ny cykelbana på Klockaregatan.

I Kungsbacka ska det vara tryggt, säkert och enkelt att gå och cykla. Därför fortsätter vi att förbättra infrastrukturen för gående och cyklister.

Byggstart i oktober

Under hösten, med start i oktober, kommer vi att anlägga en ny cykelbana på Klockaregatans östra sida. Vi breddar nuvarande trottoar för att skapa en separerad gång- och cykelbana, vilket ska göra det enklare och säkrare att cykla till Kungsbacka station. Hastighetssäkrade passager mellan den nya cykelbanan och befintliga cykelbanor kommer också att byggas för att göra det tryggare för alla som passerar.

Parkeringar

Den nya cykelbanan innebär att antalet parkeringsplatser för bilar blir något färre längs Klockaregatan. Totalt försvinner cirka 20 platser. Korttidsplatser på östra sidan gatan kommer att ersättas på västra sidan för att det ska fortsätta vara enkelt att besöka verksamheter i närheten.

Klockaregatan kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet.

Mer information

Projektledare Charlotta Ljungkull
0300-835031
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se