Frågor och svar

Här kan du läsa frågor och svar kring ombyggnationen av Kolla Parkstads förskola. Klicka på plusset för att läsa svaret.
 • Varför måste delar av förskolan rivas?

  +

  Efter mark- och miljööverdomstolens dom finns inte något bygglov. För att få ett nytt bygglov måste vi ändra byggnadens utformning. Förslaget är att riva och bygga om förskolans ena gavel.

 • Går det inte att lösa på annat sätt än att bygga om förskolan?

  +

  Vi ser inte någon annan lösning än att följa vad Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom.

 • Varför köper inte kommunen grannfastigheten närmast gaveln?

  +

  Att köpa grannfastigheten löser inte problemet. Domen från mark- och miljööverdomstolen innebär att förskolan måste byggas om för att få bygglov, oavsett vem som äger eller bor i grannfastigheten.

 • Räknas förskolan som ett "svartbygge"?

  +

  Ja, numera gör den det eftersom förskolan just nu inte har ett bygglov.

 • Hur blir det med barnen på förskolan, ska de flytta ut?

  +

  Vår utgångspunkt är att verksamheten ska påverkas så lite som möjligt. Förhoppningsvis behöver barnen inte flytta ut under ombyggnaden. När vi nu bygger om förskolan så ser vi även på hur vi långsiktigt ska möta våra framtida behov av förskoleplatser i området

 • Varför började kommunen bygga utan bygglov?

  +

  När skolan byggdes fanns det ett giltigt bygglov. Men under en rättslig process har bygglovet upphävts på formella grunder.

 • När börjar ombyggnaden?

  +

  Så snart vi har ett nytt bygglov kan vi påbörja arbetet, helst under 2018.

Kontakta gärna