Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kungsbacka sjukhus, detaljplan för utbyggnad

Fastighet: Tölöberg 2 och Tölö 1:17 mfl

Aktuellt

Just nu pågår en dialog med Region Halland för att komma fram till vilka behov som finns för att verksamheten ska kunna utvecklas både på kort och lång sikt. Utifrån det kommer vi att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska göra det möjligt för en utbyggnad av sjukhuset.

Bakgrund

Region Halland har behov av att bygga om och bygga ut Kungsbacka sjukhus.

Tidplan

Vi arbetar med att ta fram en tidplan för projektet.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna