Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Aranäs etapp 4

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 12 mars 2018.

Byggnadsnämnden godkände detaljplanen 12 december 2017. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 6 februari 2018.

Beskrivning

Planförslaget innebär att en yta, som idag används för parkering, bebyggs med ett bostadskvarter och utbildningslokaler. Yta för utbildningslokaler kan även innehålla kontor. Bostadskvarteret rymmer cirka 180 lägenheter i storleken 28–75 kvm. Cirka hälften av lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter. Centrumändamål tillåts i bostadskvarterets bottenvåning.

Aranäs etapp 3

Läs om Aranäs etapp 3 här

Status och dokument

Kontakta gärna