Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Parkering Aranäs

Markparkeringar vid p-huset Linden

Kungsbacka kommun bygger 86 nya parkeringsplatser öster och söder om p-hus Linden. I bygget ingår även ytor för hantering av dagvatten, belysning samt en yta för en återvinningsstation som kommer att hamna sydöst om P-huset.

Tidplan

Byggnationen inleds i februari 2022 och ska enligt tidplanen vara klar i början av juli 2022.

Entreprenör

Varbergs Anläggningsservice AB
Platschef Lars Frigert
070-333 10 38

Mer information

Projektledare Kungsbacka kommun
Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se