Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Kyrkogatan upprustning

Kungsbacka kommun Teknik bygger om Kyrkogatan, delen Kungsbacka torg – Nygatan, från september till och med november 2020.

Vi rustar upp parkeringsplatser, gångbanor/trottoarer, belysning och annan utrustning samt angöring till fastigheter. Vi justerar läget på parkeringsplatser och gör gröna inslag i form av mindre planteringar.

Ökad tillgänglighet

På delar av västra och östra sidan ligger entréplanet idag för högt i förhållande till gatan. Därför bygger vi – efter överenskommelse med fastighetsägare – ramper till en del entréer till affärslokaler för ökad tillgänglighet. Ombyggnationen bidrar till en mer flexibel gata, med möjlighet att i framtiden kunna fungera som till exempel en sommargångfartsgata med mer plats för liv och rörelse.

Kyrkogatan kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik under hela byggtiden men med begränsad framkomlighet.

Mer information

Projektledare Charlotta Ljungkull
0300-83 50 31
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se