Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Nordöstra Kungsbacka stad

Aktuellt

Planprogrammet för Nordöstra Kungsbacka stad godkändes av kommunstyrelsen 24 september 2019.

Beskrivning

Programområdet omfattas av Hede station, Voxlöv, Klippebergen och delar av Tölö ängar.

Planprogrammet för nordöstra Kungsbacka syftar till att möjliggöra flera nya stadsdelar i Voxlöv och Tölö ängar. Bostadsområdena ska ha ett varierat bostadsutbud och utrymme för kommunal service. Hedeleden ska byggas ut för att underlätta transporter och koppla ihop områdena. Det ska vara enkelt att röra sig i hela området till fots och med cykel och det ska vara enkelt att nå Hede station. Platser för närrekreation ska tillskapas och befintlig närrekreation inom programområde ska tas tillvara och utvecklas. Vid Hede station ska ett brett utbud av service möjliggöras.

Programmet föreslår etappindelning i stora drag.

Målsättning

Arbetet med detaljplanerna kommer troligen att starta de närmaste åren.

Informationsmöten

Vi har haft två informationsmöten om utvecklingen av nordöstra Kungsbacka stad. Nedan hittar du bildspel med information.

Bildspel nordöstra Kungsbacka stad  

Läs mer

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna