Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Parkeringshus Linden för hela innerstaden

I september 2019 startade projektet med att bygga ett 33 000 kvm stort parkeringshus i innerstaden. Huset, som får cirka 940 parkeringsplatser, byggs nära Söderstaden vid Lindens torg och beräknas vara klart under andra kvartalet 2021.

Detaljplanen styr utformning

Totalentreprenören Tuve Bygg projekterar och bygger huset som blir kommunägt. Materialval och utformning av huset styrs av detaljplanen och myndighetskrav, till exempel järnvägens dragning, den markyta man har att bygga på och estetiken som ska vara välkomnande och bjuda på god sikt genom huset, vilket bidrar till en trygg och ljus miljö i samklang med en växande stadsdel.

Stort behov av parkeringsplatser

I arbetet med detaljplanen för Aranäs etapp 3 visade sig parkeringsbehovet vara större än vad man räknat med. Det har bland annat att göra med utbyggnad av idrottshallen, kommande arena, nya bostäder och verksamhetslokaler.

För boende och besökare

Parkeringshuset är byggt i sju våningsplan och erbjuder cirka 940 parkeringsplatser, samtliga öppna för allmänheten. På några våningsplan kommer boendeparkering vara tillgänglig för de som har boendeparkering centrum. Ett antal laddstolpar kommer att finnas på plats när parkeringshuset öppnar.

P-huset blir bullerbarriär

I och med byggnationen tryggas kommunens tillgång av parkeringsplatser i stadsdelen. När parkeringshuset är färdigställt startar byggnation av bostäder och verksamheter i området. Parkeringshuset blir en bullerbarriär för dessa.

Kontakta gärna