Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Skårby tryckstegringsstation

Med anledning av detaljplaneläggningen av Skårby 6:19 behöver befintlig tryckstegringsstation för dricksvatten flyttas till ett nytt läge. Tryckstegringen uppgraderas till bättre kapacitet för att möjliggöra ett ökat utbyte av dricksvatten mellan Kungsbacka och Mölndal.

Nya vattenledningar samt fiberkablar för bredband anläggs på en del av sträckan.

Se större kartbild

Tidplan

Utbyggnad: april 2021 - januari 2022.

Entreprenörer

Jord & Berg (VA och bredband) och Xylem (tryckstegringsstation).

Kontakta gärna

Projektledare Margarita Kouzina
0300-83 74 35
margarita.kouzina@kungsbacka.se

Byggledare Michael Löfgren
0300-83 89 27
michael.lofgren@kungsbacka.se