Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Sommarlustskolan blir förskola

Behovet av förskoleplatser är stort i Kungsbacka och kommunen har därför beslutat att bygga om Specialpedagogiskt center (tidigare Sommarlustskolan) till förskola i två plan för ca 165 barn. 

Förutsättningar och bakgrund

Sommarlustskolan togs i bruk 1969. I början av 2000-talet fick elevkullarna en vikande trend i upptagningsområdet, inte minst sedan två friskolor, Engströmska – sedermera Vittra i Forsgläntan – och Nova etablerades. 2005 lades Sommarlustskolan ner, eleverna flyttade till Hammeröskolan – som bytte namn till Gullregnsskolan – och lokalerna har sedan dess hyst specialpedagoger och modersmålpedagoger.

Ny utemiljö och nytt mottagningskök

Hus B byggs om till förskola kompletterat med nya entréer och med två nya förskolegårdar. Byggnaden sammanlänkas även med Hus A med ett nytt trapphus och hiss. Hus A inkluderar ett nytt mottagningskök för 200 portioner och matsal för 45 platser. Den befintliga gymnastikhallen och skyddsrummet bibehålls.

Förskolan beräknas vara klar sommaren 2021.

Kontakta gärna