Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Trädgården 12 & 21, bostäder

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att utreda möjligheten till en småskalig förtätning av bostäder inom fastigheterna Trädgården 12 och 21. 

Markområdet ägs av en privat fastighetsägare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna