Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 10:26, flerbostadshus

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 22 juni 2021. 

Beskrivning

Detaljplanen gör det möjligt för byggnation av flerbostadshus. Fastigheten Varla 10:26 ligger ungefär en och en halv kilometer norr om Kungsbacka centrum och består idag av ett mindre skogsparti. Platsen ligger på Varlaplatån med utsikt över centrala Kungsbacka. Fastigheten motsvarar en yta på cirka 3000 kvadratmeter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna