Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 10:26, flerbostadshus

Aktuellt

Granskningen för förslag till ny detaljplan för flerbostadshus inom fastighet Varla 10:26 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus, ungefär en och en halv kilometer norr om Kungsbacka centrum. Fastigheten Varla 10:26 där den tilltänka bebyggelsen ska möjliggöras består idag av ett mindre skogsparti. Platsen ligger på Varlaplatån med utsikt över centrala Kungsbacka. Fastigheten motsvarar en yta på cirka 3000 kvadratmeter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna