Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Varla 3:22 och 3:34 m fl, verksamhetsområde

Aktuellt

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för verksamhetsområde inom fastighet Varla 3:22 och 3:34. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och under granskning.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförande av verksamheter som inte är alltför besöksintensiva men som efterfrågar ett bra skyltläge. Planområdet ligger vid norra avfarten strax före Hede handelsområde och upptar en yta på cirka tio hektar.

Med hänsyn till platsens läge är det viktigt att höga krav ställs på gestaltning av tillkommande bebyggelse, för att på så sätt bli ett positivt inslag för både närliggande bostäder och verksamheter samt förbipasserande på E6. Fastigheter som planläggs ägs av en privat fastighetsägare. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna