Aktuella projekt i Kungsbacka stad

Foto: Adam Folcker

Varla naturpark

Vi blir fler i Kungsbacka och våra stadsdelar utvecklas ständigt, vilket skapar behov av mer lättillgängliga grönområden. Nu är det dags att utveckla Varla naturpark, belägen invid Kungsbackaån mellan Varlavägen och Hede industriområde.

Vi vill bevara, utveckla och stärka platsen med kvaliteter som exempelvis plats för aktiviteter, lugn och möten mellan människor.

Kungsbackaån flyter genom hela staden från norr till söder, och årummet är utpekat som ett viktigt parkrum. Målet med ån är att det ska vara ett sammanhängande och grönt rekreationsstråk med vistelse- och mötesplatser tillgängliga för alla i Kungsbacka stad.

Hur kan Varla naturpark bli en fantastisk plats?  

Vi ska planera för en park där du kan träna, hänga, gå med dina barn eller barnbarn och leka, eller ta med en picknickkorg och njuta och utforska det gröna.

Nu vill vi ha din hjälp: Hur kan Varla naturpark bli en fantastisk plats?

  • vad saknas?
  • vad är bra med området?
  • vad kan bli bättre?

Kontakta oss

Landskapsarkitekt Henrietta Arnesson
0300-83 47 18
henrietta.arnesson@kungsbacka.se