Aktuella projekt i Onsala

Foto: Adam Folcker

Onsalavägen Forsbäck-E6

Aktuellt

Trafikverket planerar att genomföra punktåtgärder på sträckan Forsbäck-E6 för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet för anslutande trafik till väg 940, samt för oskyddade trafikanter som ska korsa vägen. En vägplan har tagits fram som beskriver de åtgärder som planeras.

Vad händer nu?

Vägplanen för att bygga om sträckan Forsbäck – E6, har vunnit laga kraft. Den 11 januari 2018 beslutade regeringen att avslå de överklaganden som kommit in.

Trafikverket har förhoppningar om att kunna påbörja arbetet redan under sommaren 2018 då det är betydligt mindre trafik på vägen.

Tidplan

För byggstart se länk nedan till Trafikverket.

Kontakt Trafikverket

Johanna Kindlund, projektledare
Telefon: 010-124 15 84