Aktuella projekt i Onsala

Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker Foto: Adam Folcker

Lerkil VA-sanering

Större delen av bebyggelsen runt Lerkils hamn kommer att få anslutning till kommunalt VA. Totalt är det över 14 kilometer ledningar som ska ansluta uppåt 500 fastigheter. VA-saneringen har gjorts möjlig genom det nya avloppsreningsverket i Lerkil som togs i drift 2012.

Lerkil etapp 8

  • Färdigställande av entreprenaden  2019-11-30.
  • VA-anslutning för fastighetsägare är möjlig från och med december 2019.

Inkoppling av vatten och avlopp

Entreprenaden innebär att Teknik drar ledningar och upprättar förbindelsepunkter, vilka framgår av den VA-karta fastighetsägaren får när vår entreprenad är färdig. Fastighetsägaren utför och bekostar sedan ledningsdragning mellan kommunens förbindelsepunkt och huset.

Ledningsdragning och inkoppling måste utföras fackmannamässigt, och arbetet ska besiktigas och godkännas av Tekniks kontrollant innan den får börja användas. Innan vi kopplar på fastigheten måste även anläggningsavgiften vara betald.

Mer information om VA-sanering

Kontakta gärna

Teknik
Frida Moberg
0300-83 89 29
frida.moberg@kungsbacka.se

Entreprenör VMA AB
Platschef Daniel Hermansson
0705-42 33 88

Tekniks byggledare Michael Löfgren
0300-83 89 27
michael.lofgren@kungsbacka.se