Aktuella projekt i Onsala

Onsala-Lunden 1:35

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden 5 juli 2018 och vann laga kraft den 12 februari 2019.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att ge möjlighet att uppföra åtta enbostadshus på del av fastigheten  Onsala-Lunden 1:35 samt upphäva byggrätter på fastigheten Onsala-Lunden 1:81 och 1:84 samt att förse befintlig mangårdsbyggnad med skyddsbestämmelse.

Det här ska planläggas

  • 8 stycken villatomter
  • Skyddsbestämmelser på huvudbyggnaden till Lundens gård

Exploatör

Privat

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna