Aktuella projekt i Onsala

Oskarsberg förbättrat vattentryck

Kungsbacka kommun bygger en ny tryckstegringsstation för att förbättra trycket för högt belägna fastigheter i området.

Bakgrund

Mätningar visar att en del boende i området Oskarsberg har lågt vattentryck. Vi byter vattenledningar och bygger en ny tryckstation som kommer att ge de högt belägna delarna av Oskarsberg bättre vattentryck. 

Tidplan

Byggnationen började sommaren/hösten 2021 och beräknas pågå till början av andra kvartalet 2022. Schaktlaget ingår i Kungsbacka kommuns beredskap för vatten- och avlopp och måste därför ibland rycka ut och laga läckor med kort varsel. Det kan därför uppfattas som att arbetet utförs stötvis, när laget är iväg för att åtgärda driftstörningar.

Vi lägger en ny vattenledning längs blåmarkerad sträcka på kartan ovan. Vi planerar att börja nere vid korsningen Onsalavägen/Tranbärsstigen, och sedan fortsätter vi uppför Nyponvägen till grusplanen invid vilken vi bygger tryckstegringsstationen. Vi lägger även en ny vattenledning från tryckstationen till korsningen Ripbärsvägen/Klarbärsvägen.

När vi måste bryta vattenförsörjningen för att koppla in den nya ledningen knackar vi dörr i berörda fastigheter för att informera i förväg. Arbetet tar några timmar.

Asfaltering

Beläggningsarbete är planerat till våren 2022.

Mer information

Projektledare Emil Nilsson
0300-83 88 95
emil.nilsson2@kungsbacka.se