Aktuella projekt i Onsala

Sönnerbergen VA-utbyggnad

Observera att områdesmarkeringen i lila är ungefärlig. Vilka fastigheter som slutgiltigt kommer att ingå vid VA-utbyggnad och erbjudas anslutning har ännu inte fastställts.

VA-utbyggnad 216 Sönnerbergen

Kungsbacka kommun påbörjar nu förstudien av befintligt och kompletterande vatten och avlopp (VA) i området Sönnerbergen.

Sönnerbergens VA-samfällighetsförening

De flesta fastigheter i området är anslutna till Sönnerbergens VA-samfällighetsförening, som har en avtalsanslutning till kommunalt VA. Under förstudien kommer samråd att hållas med VA-föreningen och fastighetsägarna.

De fastigheter i området som inte är anslutna till Sönnerbergens VA samfällighetsförening kan komma att anslutas till kommunala vattentjänster eller VA-föreningen. Utredningen ska visa för vilka fastigheter det finns ett kommunalt ansvar för vattentjänster.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: Dricksvatten, Spillvatten (köks- och toalettavlopp), Dagvatten fastighet och Dagvatten gata.

Samråd och eventuellt kommunalt övertagande

Under förstudien kommer samråd att hållas kring ett eventuellt övertagande av ledningsnät från VA-samfälligheten. Utredningen kommer att visa om även dagvatten kommer att ingå i det kommunala ansvaret.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i november 2021. (Platsbesök innebär att representanter från konusltföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida VA-utbyggnad.)

Tidplan

Observera att tider är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Tidplanen avser i huvudsak det fåtal fastigheter som ännu inte är anslutna till VA-föreningen. Eventuellt övertagande av ledningsnät från VA-föreningen ska planeras utifrån samråd med VA-föreningen.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under 2022
  • Detaljprojektering: påbörjas 2024
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1 - 3 år efter byggstart

Möten

Informationsmöte kring dagvatten

Du är välkommen att delta över dator eller telefon på digitalt informationsmöte om dagvattenutredningen i området. Ni har möjlighet att berätta om dagvattensituationen i området. Detta bidrar till dagvattenutredningen. Digitalt informationsmöte om dagvatten hålls 2021-12-09 klockan 16:00-17:30. Klicka på länken för att anmäla dig:

Anmäl dig till mötet

Informationsmöte för Sönnerbergen

Du är välkommen att delta över dator eller telefon på digitalt informationsmöte om förstudie för VA-utbyggnad. Digitalt informationsmöte hålls 2022-02-10 klockan 16:00-18:00. Klicka på länken för att anmäla dig:

Anmäl dig till mötet

Platsbesök

Vi kommer preliminärt att besöka Sönnerbergen 2021-11-29 och 2021-11-30. Det främsta syftet med platsbesöket är att identifiera förutsättningar i området som kan vara avgörande för framtida VA-utbyggnad.

Du som vill ge information om problem med dagvatten eller har annan upplysning som berör VA-utbyggnaden är välkommen att möta upp oss under dagen. Mejla ditt telefonnummer och gatuadress till teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se så ringer vi upp när vi är i området.

Frågor och svar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Frågor och svar om 216 Sönnerbergen LÄNK KOMMER SENARE

Ovan finner du svar på allmänna frågor. Ytterligare frågor kan ställas via nedanstående e-post. Frågorna besvaras i samband med det inbokade mötet, här på internetsidan eller via e-post.

Fastighetsspecifika frågor besvaras per e-post eller telefon. Kom ihåg att lämna e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.

Kontakt

teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se