Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Hagryd

Aktuellt

Planen antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2018 och vann laga kraft 25 april 2019.

Beskrivning

Särö ska få 10 000 kvadratmeter ny verksamhetsmark. Derome vill planlägga en del av fastigheten Hagryd 1:38 som ligger norr om Särö centrum längs gamla Särövägen. Området kommer också innehålla en mindre samlingslokal. Söder om området finns redan en mindre verksamhet, vilket gör att ett nytt verksamhetsområde får en direkt koppling till befintlig verksamhet. Området ska inriktas mot småskalig verksamhet men inte handel.

Det här ska planläggas

  • 10 000 kvadratmeter verksamhetsmark
  • Mindre samlingslokal

Exploatör

Derome

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna