Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Bukärr 1:9, bostäder

Aktuellt

Under hösten 2019 inledde Kungsbacka kommun arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder på fastigheten Bukärr 1:9 i Särö. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra 10 till 20 bostadshus strax väster om Särö centrum. Den aktuella fastigheten har beteckningen Bukärr 1:9 och omfattar en yta på cirka 1,7 hektar.

Tidplan

  • Samråd: kvartal fyra 2021
  • Granskning: kvartal två 2022
  • Antagande: kvartal fyra 2022.

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Status och dokument

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna