Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nötegång 1:116, verksamheter

Aktuellt

Samrådet för förslag till ny detaljplan för Nötegång 1:116 i Särö har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2020
  • Granskning, kvartal fyra 2020
  • Antagande, kvartal ett 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och utbyggnad av kollektivtrafik.

I detta detaljplanearbete prövas möjligheten att uppföra och utveckla befintliga verksamheter i Särö centrums östra delen. Den aktuella fastigheten har beteckningen Nötegång 1:116 och omfattar en yta på cirka 2 700 kvm.

Utveckling av Särö centrum

Läs mer om planerna för utveckling av Särö centrum här: Särö centrum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna