Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nötegång 1:116, verksamheter

Aktuellt

Under våren 2020 har Kungsbacka kommun inlett arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för verksamheter på fastigheten Nötegång 1:116 i Särö centrum. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och utbyggnad av kollektivtrafik.

I detta detaljplanearbete prövas möjligheten att uppföra och utveckla befintliga verksamheter i Särö centrums östra delen. Den aktuella fastigheten har beteckningen Nötegång 1:116 och omfattar en yta på cirka 2 700 kvm.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2020
  • Granskning, kvartal fyra 2020
  • Antagande, kvartal ett 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Utveckling av Särö centrum

Läs mer om planerna för utveckling av Särö centrum här: Särö centrum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna