Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nu kan du tycka till

Granskning 5 - 26 januari 2021

Nötegång 1:116, verksamheter

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för centrumutveckling inom fastighet Nötegång 1:116 i Särö. granskningen pågår mellan 5 januari och 26 januari 2021. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 26 januari 2021. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2020
  • Granskning, kvartal ett 2021
  • Antagande, kvartal ett 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och utbyggnad av kollektivtrafik.

I detta detaljplanearbete prövas möjligheten att uppföra och utveckla befintliga verksamheter i Särö centrums östra delen. Den aktuella fastigheten har beteckningen Nötegång 1:116 och omfattar en yta på cirka 2 700 kvm.

Utveckling av Särö centrum

Läs mer om planerna för utveckling av Särö centrum här: Särö centrum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna