Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Nötegång 1:116, verksamheter

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av byggnadsnämnden 18 mars 2021 och vann laga kraft 20 april. 

Beskrivning

Särö centrum ska bli mer attraktivt, levande och tryggt med nya bostäder, förbättrad trafikmiljö och utbyggnad av kollektivtrafik.

I detta detaljplanearbete prövas möjligheten att uppföra och utveckla befintliga verksamheter i Särö centrums östra delen. Den aktuella fastigheten har beteckningen Nötegång 1:116 och omfattar en yta på cirka 2 700 kvm.

Utveckling av Särö centrum

Läs mer om planerna för utveckling av Särö centrum här: Särö centrum

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna