Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Särö centrum parkering

Kungsbacka kommun bygger under 2021 ut en parkering i Särö centrum, 25 platser i anslutning till Hemköp. 

Bakgrund

Utbyggnaden görs för att öka behovet av tillfälliga parkeringar för butikerna i Särö centrum.

Tidplan

Byggstart vecka 41. Bygget beräknas vara avslutat till våren 2022.

Kontakt

Projektledare Henrik Åhnbrink
henrik.ahnbrink@kungsbacka.se
0300-83 74 28

Byggledare Roland Torstensson
roland.torstensson@kungsbacka.se
0300-83 32 49