Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Särö centrum parkering

Kungsbacka kommun bygger under 2021 ut en parkering i Särö centrum, 25 platser i anslutning till Hemköp. 

Bakgrund

Utbyggnaden görs för att öka behovet av tillfälliga parkeringar för butikerna i Särö centrum.

Tidplan

Preliminärt påbörjar vi arbetena innan sommaren med förhoppningen att vara klara innan midsommar. Det blir viss påverkan på trafikanter runt själva arbetsområdet men samtliga vägar kommer att vara öppna under byggtiden.

Kontakt

Projektledare Henrik Åhnbrink
henrik.ahnbrink@kungsbacka.se
0300-83 74 28

Byggledare Roland Torstensson
roland.torstensson@kungsbacka.se
0300-83 32 49