Aktuella projekt i Särö och Bukärr

Särö centrum VA-ledningar

Kungsbacka kommun Teknik byter gamla VA-ledningar i Särö centrum. Den totala sträckningen för ledningsomläggningen är cirka 900 meter och följer ungefär samma sträckning som de befintliga VA-ledningarna, från banvallen till fotbollbollsplanen vid Särö skola. Våren 2020 grävde vi ner liten del av denna ledningssträcka vid parken till det nya äldreboendet.

De befintliga VA-ledningarna är gamla och i dåligt skick och behöver bytas ut. De nya VA-ledningarna har dimensionerats för att kunna klara av en framtida ökad belastning.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå fram till våren 2022. I samband med att nya VA-ledningar grävs ner så lägger vi även med ledningar för bredband. Arbetet utförs av kommunens upphandlade entreprenör Jord & Berg AB.

Kontakt

Projektledare Erika Nilsson
0300-83 84 24
erika.nilsson@kungsbacka.se

Byggledare Jonatan Axelsson
0300-83 32 55
jonatan.axelsson@kungsbacka.se