Aktuella projekt i Vallda

Lerkil V8

Aktuellt

Den 13 mars 2019 antog byggnadsnämnden en ändring av detaljplan V8 i Lerkil.

Detaljplanen vann laga kraft den 19 juli 2019. 

Beskrivning

I samband med att området får kommunalt VA har kommunen genom en detaljplan reglerat bebyggelsen i enlighet med riktlinjer för gestaltningen i Lerkil, framtagna av byggnadsnämnden.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna