Anmälan

För vissa bygglovsfria åtgärder behöver du göra en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är attefallshus, tillbyggnad 15 kvm, två takkupor och installation av braskamin.

Andra exempel är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen och nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation, eldstad, hiss eller anläggning för vattenförsörjning inom egen tomt. 

Bor du utom detaljplanelagt område och ska riva en huvudbyggnad behöver du anmäla om rivning.

Hur vet jag om jag ska ansöka eller anmäla?

På sidan Behöver jag bygglov? kan du ta reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller om det räcker med en anmälan.

Exempelvis krävs en anmälan för en attefallsåtgärd, läs mer om vad som gäller för attefallsåtgärder. Du behöver även göra en anmälan när du ska installera eller väsentligt ändra en eldstad, läs mer om vad som gäller för eldstäder här.