Anmälan

För vissa bygglovsfria åtgärder behöver du göra en anmälan. Exempel på sådana åtgärder är attefallshus, tillbyggnad 15 kvm, två takkupor och installation av braskamin.

Andra exempel är väsentligt ändrad planlösning, ändring i den bärande konstruktionen och nyinstallation eller väsentlig ändring av anordningar för exempelvis ventilation, eldstad, hiss eller anläggning för vattenförsörjning inom egen tomt. 

Bor du utom detaljplanelagt område och ska riva en huvudbyggnad behöver du anmäla om rivning.

På sidan Behöver jag bygglov? kan du ta reda på om det du vill bygga kräver bygglov eller om det räcker med en anmälan.

Skicka in en anmälan

Skicka in din anmälan via vår e-tjänst. En digital ansökan gör att ditt ärende kan hanteras snabbare. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du använda en blankett. Undertecknad anmälan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Utse en kontrollansvarig

Till din anmälan kan du behöva utse en kontrollansvarig som kan hjälpa dig med kunskap och erfarenhet för att uppfylla lagkraven. På Boverkets webbplats finns mer information om när du behöver en kontrollansvarig. Där kan du även hitta en certifierad kontrollansvarig. 

Efter anmälan

När du har lämnat in din anmälan händer fyra viktiga saker:

  1. Tekniskt samråd - genomgång av byggprojektet. I vissa mindre ärenden krävs inte tekniskt samråd. Plan & Bygg meddelar efter granskning av din anmälan om det krävs i ditt ärende. 
  2. Kontrollplan - det som ska kontrolleras för att garantera husets kvalitet. I vissa mindre ärenden krävs inte kontrollplan.
  3. Startbesked – får du när allt är granskat och godkänt. 
  4. Slutbesked - lämnas av kommunen när kontrollplanen är uppfylld