Eldstad

När du ska installera eller väsentligt ändra en befintlig eldstad behöver du göra en anmälan till Byggnadsförvaltningen.

I din anmälan ska du bifoga:

  • planritning i skala 1:100 där placering av eldstaden tydligt framgår
  • vid installation eller ändring av rökkanal ska du bifoga en fasadritning i skala 1:100 där skorstenens placering är inritad, samt visar skorstenens höjd över taknock. Skorstenen ska dels placeras minst en meter över taktäckningen, dels mynna över nock. Rekommendationen för skorstenens höjd över nock är 40 centimeter.

Anmäl via e-tjänst

Anmäl om att installera eldstad via vår e-tjänst. E-tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar. När vi fått in din anmälan bedömer vi om du kan få ett startbesked.

Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du använda en blankett för din anmälan. Skicka in undertecknad anmälan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Så mycket kostar det

Startbesked

Först när du har fått ditt startbesked får du börja installera eldstaden. I startbeskedet fastställs en kontrollplan för åtgärden. I normalfallet behöver du ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd vid installation av eldstad.

Kontakta skorstensfejarmästare

Ta gärna tidigt kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig i din planering. Tänk också på att installationen ska besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen den innan besiktningen. 

Sotning och skorstensfejarmästare

Slutbesked efter godkänd besiktning

För att du ska få använda din eldstad måste den bli godkänd i besiktningen som utförs av skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. Besiktningsintyget ska tillsammans med begäran om slutbesked skickas till oss på Plan & Bygg, adressen hittar du ovan. Först efter att du fått ett slutbesked får eldstaden tas i bruk.

Har du en eldstad som är fem år eller äldre och fått en påminnelse om att skicka in handlingar för slutbevis eller slutbesked? Det vanligaste att behöva komplettera med är en signerad begäran om slutbesked eller slutbevis, eller ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren. I påminnelsebrevet står det vad vi efterfrågar för att kunna avsluta just ditt ärende hos oss.

Förbud mot att installera eldstad

Inom vissa detaljplaner i Kungsbacka kommun är det inte tillåtet med eldstäder. Om du bor i ett område där eldstad inte är tillåtet kommer vi att informera dig om det när du gjort din anmälan.