Skicka in din anmälan

Nu är det dags att skicka in din anmälan! Se till att du får med dig alla handlingar och ansök gärna via vår e-tjänst, det gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare.

Har du inte gått igenom steget "Förbered din anmälan" ber vi dig först göra det. Det är viktigt att du får med alla handlingar, och att de är i rätt format. Då kan vi snabbare börja handlägga ärendet.

Skicka in en anmälan

Skicka in din anmälan via vår e-tjänst. En digital ansökan gör att ditt ärende kan hanteras snabbare. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du använda en blankett. Undertecknad anmälan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsavdelningen
434 81 Kungsbacka

Vad händer när jag har ansökt?

När du har lämnat in din anmälan händer fyra viktiga saker:

  1. Tekniskt samråd - genomgång av byggprojektet. I vissa mindre ärenden krävs inte tekniskt samråd. Plan & Bygg meddelar efter granskning av din anmälan om det krävs i ditt ärende. 
  2. Kontrollplan - det som ska kontrolleras för att garantera husets kvalitet. I vissa mindre ärenden krävs inte kontrollplan.
  3. Startbesked – får du när allt är granskat och godkänt. 
  4. Slutbesked - lämnas av kommunen när kontrollplanen är uppfylld