Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Nu är det dags att skicka in din ansökan eller anmälan! Se till att du får med dig alla handlingar och ansök gärna via vår e-tjänst, det gör att vi kan behandla ditt ärende snabbare.

Har du inte gått igenom steget "Förbered din ansökan eller anmälan" ber vi dig först göra det. Det är viktigt att du får med alla handlingar, och att de är i rätt format. Då kan vi snabbare börja handlägga ärendet.

Ansök via e-tjänst

Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. När du väl har sökt kan du också följa ditt ärende genom att logga in med din e-legitimation.

Tänk på att varje ritning behöver vara ett eget dokument. Det går alltså inte att lämna in en pdf som innehåller såväl planritning, fasadritningar som situationsplan.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via en blankett istället. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
434 81 Kungsbacka

 

Gå vidare till granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser. Följ ditt ärende i vårt webbdiarium.