Ansök om bygglov

Fullständiga ansökningshandlingar gör att vi kan behandla din bygglovsansökan snabbare. Ansök gärna via vår e-tjänst.

Ansök via e-tjänst

Ansök om bygglov enkelt via vår e-tjänst. Tjänsten underlättar för dig att få med alla handlingar från början. Tjänsten kräver e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via en blankett istället. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Byggnadsförvaltningen
434 81 Kungsbacka

Ansökningshandlingar 

Bygglovsansökan ska innehålla:

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda i svart och vitt på vitt, orutat och olinjerat papper. Alla ritningar ska lämnas in i ett exemplar i storlek A4 eller A3, gärna digitalt och då i pdf-format. Tänk på att inte skicka in handlingarna i jpg-format då det ofta är av sämre kvalitet. Om du har handlingar i pappersform som du vill skicka in till oss digitalt, behöver du skanna in handlingarna. Fotograferade handlingar godtas inte. Namnge gärna dina handlingar med vad de innehåller för att underlätta hanteringen.

Planritning, sektionsritning och fasadritning

Plan- och sektionsritningar ska vara måttsatta och skalenliga i skala 1:100. Vid tillbyggnad ska tillbyggd del markeras. Fasadritningar behöver inte vara måttsatta, men de ska vara skalenliga. En skalstock måste också finnas på ritningen, för att vi ska kunna kontrollera att måtten stämmer.

Situationsplan

Situationsplanen kan antingen baseras på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. Vid bygglovsansökan får nybyggnadskartan vara max ett år och kartunderlaget max två år.

Vid tillbyggnad ska tillbyggd del ritas in på situationsplanen. Ange mått på tillbyggnad och minst två avstånd vinkelrätt från tomtgräns till tillbyggd del. En plushöjd för byggnadens golvnivå måste också anges på situationsplanen.

 

Beställ karta till bygglov

Anmälan av vem som ska vara kontrollansvarig

Kontrollansvarig är en person som hjälper byggherren med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. 

Läs mer om kontrollansvarig

VA-karta

VA-karta kommer du att behöva till startbeskedet.

Beställ VA-karta 

Enskilt avlopp

Om din fastighet saknar anslutning till kommunalt vatten och avlopp kontrollerar vi i samband med din ansökan att fastigheten har en tillfredsställande enskild VA-anläggning. Du kan inte få bygglov om du saknar en godkänd vatten- och avloppsanläggning. 

Läs mer om enskilt avlopp

Kostnad

Det är mycket som påverkar vad ditt bygglov eller din anmälan kommer att kosta. Till exempel vad du ska bygga, hur stort du ska bygga och om din fastighet ligger inom en detaljplan som omfattas av planavgift.

Så mycket kostar det

Så går det i mitt ärende

Med Byggnadsförvaltningens webbdiarium kan du logga in och följa ditt ärende, till exempel se när remisser kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet. 

Gå till webbdiarium för bygglov

 

Gå vidare till granskning

När din ansökan kommit in granskar vi den utifrån gällande bestämmelser. Följ ditt ärende i vårt webbdiarium.